lørdag 9. februar 2008

"Tepper som varmer"


Tromsø Quiltelag har hatt flere "sylørdager" der vi har prioritert å sy tepper til denne aksjonen. Noen av medlemmene har sydd tepper hjemme og gitt til laget, andre har vært med på fellesopplegget. Quiltene har forskjellig størrelse og alle vil bli gitt til alvorlig syke og kronisk syke barn som er innlagt ved barneavdelinga, Universitetssykehuset i Tromsø. Etterspørselen er stor og vi har derfor i tillegg fått tilsendt flere tepper fra Siri Segalstad som administerer aksjonen på landsbasis.
Ingen kommentarer: