onsdag 4. juni 2014

Junimøte og sommerkosBare 12 quiltedamer hadde tid å komme på kveldens siste møte før sommerferien. Det gode været får ta noe av skylden da vi her i Tromsø har hatt 25 grader et par-tre dager.
Audhild og Bodil var i komitéen og hadde fin styring på kveldens aktiviteter. Takk skal dere ha.


  • "Svennestykket" med Ellen fortsatte og temaet for idag var 9-patch. Vi fikk utdelt flere ark med blokker som passer inn i en 9-patch. Forrige møte var temaet 4-patch og her fikk vi også ark med flere muligheter. Neste gang (i september) skal vi snakke om farger, og oktobermøtet vil bli viet til Lone Star-blokken og konstruksjon av denne.
  • 21.06.2014 er det QUIP (Quilt in Public Day) og vi bestemte oss for å møte på Stortorget kl. 11.00. Ta med sysaker så finner vi etterhvert ut hvor vi kan sitte.
  • Kurs med Brita Rundgren 7.- 9. november på Rødtinden skytterhus. Her er påmeldingsfristen 31.08.2014 og betalt kursavgift = påmeldt til kurset. Nærmere info ang. beløp og kontonummer kommer på mail.
  • Komitéen for hvert møte er utvidet fra 2 til 3 stykker. Sjekk på listen når du er med. Komitéen avtaler seg imellom hva de tar med og arbeidsoppgaver på møtet. Hvis datoen ikke passer må du selv skaffe vikar.
  • Ikveld hadde vi med pakker og fikk et lodd for hver pakke. Det var mye fint som dukket opp fra gavepapiret så det blir spennende å se hva som blir priodusert utover høsten. Anna vant kveldens gevinst - ei prosjektmaååe fra NQF, en linjal og mønsteret "Suzy's Sack".
  • Neste møte er 3. september.
  • GOD SOMMER :)
Her kommer "Vis & fortell":